Tên Miền Quốc Tế:

- Tên miền còn thời gian duy trì trên trên 30 ngày.
- Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.
- Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận.
- Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
- Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
- Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền - Domain chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP.

Tên Miền Việt Nam:

- Bạn kiểm tra tên miền không bi lock (domain trạng thái active)
- Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày
- Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key
- Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi
- Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
- Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
- Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua CP

LỢI ÍCH KHI CHUYỂN ĐỔI:

  • Gia hạn nhanh chóng với hệ thống dịch vụ đồng bộ của CNV.
  • Hoàn thành chuyển đổi trước 7 ngày.
  • Tránh rủi ro mất tên miền do quên gia hạn khi đăng ký ở các đơn vị nước ngoài.
  • Đại lý tên miền chính thức tại Việt Nam Hoá đơn VAT đầy đủ khi đăng ký tên miền.

Điền thông tin đặt mua