Ban
giám đốc

 

Phòng kỹ thuật

 

Phòng kinh doanh

 

Bộ phận văn phòng

 

Thiết kế

 

Nghiên cứu
&
phát triển

 

Lập trình

 

Kiểm soát chất lượng

 

Tiếp thị

 

Chăm sóc khách hàng

 

Kế toán

 

Nhân sự

 

Văn phòng tổng hợp

Điền thông tin đặt mua