1. KHÁCH HÀNG LÀ ÔNG CHỦ DUY NHẤT

CNV xem khách hàng là ông chủ duy nhất khách hàng có thể đuổi việc bất cứ thành viên nào của công ty bằng cách sử dụng dịch vụ nơi khác.

Việc lắng nghe và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trở thành nhiệm vụ hàng đầu của CNV

2. NHIỆT HUYẾT

Người CNV luôn thách thức mọi giới hạn của bản thân để tìm ra những giới hạn mới, những sản phẩm mới.

CNV dám ước mơ và dám thực hiện để ngày một hoàn thiện bản thân trong mỗi con người CNV.

3. ĐỒNG ĐỘI

Môi trường làm việc toàn người trẻ, sáng tạo không ngừng, việc chia sẻ, học hỏi, hướng dẫn từ những đồng nghiệp trong công ty đã giúp cho CNV tạo nên được những sản phẩm đặc trưng

Sự cam kết của mỗi cá nhân CNV trong một nỗ lực nhóm chính là điều tạo nên cách làm việc của một đội ngũ chuyên nghiệp

4. CẦU TIẾN

Sự cầu tiến là tinh cần quan trọng giúp CNV thực sự đi đến con đường phát triển trong tương lai

Bằng cách lắng nghe và quan sát khách hàng mọi lúc mọi nơi, sự góp ý và chia sẽ của khách hàng đều trở thành những bài học kinh nghiệm vô cùng giá trị

5. TRÁCH NHIỆM

Mọi trách nhiệm công việc sẽ được chia sẻ hoàn toàn lên tất cả nhân viên của CNV, sẽ không tồn tại chủ nghĩa cá nhân

Mỗi nhân viên của CNV luôn luôn tìm cách để hoàn thành công việc và chức trách một cách tốt nhất, vô tư trong sáng và không vụ lợi.

6. ĐỔI MỚI

Tư duy đổi mới và sáng tạo luôn được cập nhật mỗi ngày tại CNV

Mỗi sự phát triển đều qua một quá trình học hỏi nghiên cứu mới. Luôn luôn áp dụng công nghệ tiên tiến để phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Điền thông tin đặt mua