thuê chỗ đặt máy chủ


Dịch vụ dành cho các khách hàng đã có trang bị máy chủ cần thuê chỗ đặt máy chủ, CNV sẽ cho xe 4 chỗ đến để lấy server mang đến Datacenter.

Được phép cài đặt thêm các ứng dụng, tiện ích phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Toàn quyền quyết định cấu hình, nâng cấp máy chủ.

Toàn quyền sử dụng và quản lý Server.

99.9% SLA Guarantee

Tự reset, reboot máy chủ thông qua KVM được cấp.

Vào / Ra Datacenter 24/24 thông qua kiểm soát vào ra bằng vân tay để điều khiển / xử lý tình huống khi cần.

Được nhân viên CNV thông báo chủ động và hỗ trợ trực tiếp khi máy chủ có sự cố.

 • THÔNG TIN
 • Đường truyền
 • Chổ đặt máy chủ
 • Không gian Rack
 • Công suất nguồn
 • Băng thông quốc tê
 • Băng thông trong nước
 • Cổng Card mạng
   
 • Cổng quốc tế
 • Địa chỉ IP
 • Hổ trợ kỹ thuật
   
 • Tự điều khiển reboot / powe server qua Web và SMS
 • Ra vào DataCenter
 • Công cụ theo dõi traffic server
 • CO-LOCATION
 • Private VLAN
 • Viettel IDC Bình Dương
 • 1U
 • 400W
 • 1000 GB/tháng
 • 1000 GB/tháng
 • 100 Mbps
   
 • 512 Kbps
 • 01 IP riêng
 • 24/7x365: qua Web và Phone
   
 • Miễn phí
 • Được phép 24/24. Mỗi khách hàng được cấp access key riêng
 • Miễn phí
 • THÔNG TIN THANH TOÁN
 • Phí hàng tháng
 • Phí cài đặt thu một lần
 • PHÍ KHỞI TẠO
 • 1.800.000 VNĐ/ tháng
 • Miễn phí
 • DỊCH VỤ BỔ SUNG
 • Nâng cấp 1Mbps quốc tế (cam kết tối thiểu)
 • Bổ sung lưu lượng thông tin 100GB
 • Nâng cấp không gian Rack thêm 1U
 • Không giới hạn lưu lượng  thông tin
 • Bổ sung thêm 1 IP
 • Bổ sung công suất nguồn thêm 100W
 • Phí cài đặt nâng cấp
 • PHÍ DỊCH VỤ
 • 4.000.000 VNĐ/ tháng
 • 100.000 VNĐ/ tháng
 • 250.000 VNĐ/ tháng
 • 1.000.000 VMĐ/ tháng
 • 60.000 VNĐ/ tháng
 • 100.000 VNĐ/ tháng
 • Miễn phí

Điền thông tin đặt mua